Nieuwe vakantiewet per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 hebben werknemers een wettelijk recht op minimaal 4 maal het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen (van na 1 januari 2012) moeten binnen zes maanden na het opbouwjaar opgenomen worden, daarna vevallen ze. Dit geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen.

Het is het voor werkgever en werknemer mogelijk om in onderling overleg de vervaltermijn te verlengen.

Bovenwettelijke vakantiedagen vallen buiten deze nieuwe regeling.

Wij adviseren u het volgende onderscheid te maken in uw administratie:
- wettelijke vakantiedagen van voor 1 januari 2012;
- wettelijke vakantiedagen van na 1 januari;
- bovenwettelijke vakantiedagen van na 1 januari 2012
  (verjaringstermijn 5 jaar);
- vakantiedagen van na 1 januari 2012 die redelijkerwijs niet
  opgenomen konden worden (verjaringstermijn 5 jaar).