Harmonisatiewet

Op 1 januari 2011 is de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving (Harmonisatiewet) in werking getreden. De tijdvaksystematiek voor de Wet financiering sociale verzekeringen (premie werknemersverzekeringen) wordt hiermee gebaseerd op 260 dagen (was 261). Daardoor wordt het verschil in loondagen tussen de Belastingdienst en het UWV opgeheven.

Praktisch gevolg is dat het uurloon van uw medewerkers wordt gebaseerd op 260 dagen in plaats van 261. Dat wil zeggen dat het uurloon fractioneel zal stijgen. Het maandloon blijft uiteraard gelijk.

Hiermee zal ook de 53e week, die eens in de 4 jaar voorkwam, verdwijnen.