Werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 is de zogenaamde Werkkostenregeling in werking getreden. Door deze regeling kunt u als werkgever maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de 1,4% betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Bepaalde zaken kunt onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van gerichte vrijstellingen.

Tot en met 2013 bent u niet verplicht gebruik te maken van de Werkkostenregeling en mag u de bestaande regels blijven gebruiken.

Belangrijk nadeel van de werkkostenregeleing is dat u geen/onvoldoende inzicht heeft in de kosten van (individuele) werknemers. Tevens is het ook zeer twijfelachtig of de beoogde administratieve lastenverlichting ook als zodanig uitpakt.