Vitaliteitsregeling

Met de invoering van de vitaliteitsregeling worden 4 bestaande fiscale regelingen afgeschaft (tussen haakjes het jaar waarin). Dit zijn:
- arbeidskorting voor ouderen (2012);
- levensloopregeling (2012);
- spaarloonregeling (2012);
- doorwerkbonus (2013).

Daarvoor komt in de plaats:
- werkbonus voor 61-plussers (2013);
- vitaliteitssparen (2013);
- extra stimulering scholing (2013).

Voor een verdere uitleg verwijzen wij u naar bijgevoegde uitleg van het Ministerie van Financiën.

Informatieblad ministerie over Vitaliteitsregeling

Info over de vitaliteitsregeling