Personeelszaken

U wilt geen problemen met uw personeel. Daarom wilt u duidelijk hebben wat uw medewerkers van u mogen verwachten. Maar u wilt natuurlijk ook graag weten wat u als werkgever van uw werknemers mag verwachten.

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe u een goed arbeidscontract opstelt? En hebt u zich wel eens afgevraagd of voor uw bedrijf een CAO van toepassing is? En zo ja, wat dat voor u betekent?

Wij staan u graag bij in de relatie met uw werknemers. U kunt hierbij onder andere denken aan het opstellen van arbeidscontracten en het juist toepassen van een eventuele CAO. Ook adviseren wij u graag over hoe u op de juiste wijze invulling geeft aan wet- en regelgeving, zoals de Wet Arbeid en Zorg, de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Aanpassing Arbeidsduur.

En als er onverhoopt problemen ontstaan in de relatie met uw werknemers, dan adviseren wij u graag hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

Door u te ontzorgen op het gebied van personeelszaken, heeft u meer tijd voor uw kerntaken.