Wet- en regelgeving

We hebben gemerkt dat een aantal zaken vragen oproepen. Deze zaken hebben we kort voor u beschreven