Informatieplicht

U moet zelf actief de Belastingdienst informeren als informatie niet (meer) klopt of onvolledig is.

Ook bent u, in een aantal (nieuwe) gevallen verplicht te controleren of de fiscus beschikt over de juiste en volledige informatie. Het gaat daarbij om:
- de verklaring "zakelijk gebruik bestelauto";
- de verklaring "geen privégebruik";
- suppleties voor de BTW.

Als u niet aan de informatieplicht voldoet kan de Belastingdienst een (vergrijp)boete opleggen. Deze boete bedraagt maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat door het niet nakomen van de informatieverplichting niet is geheven.

Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer voordat de nieuwe informatieverplichting een feit is.